ue ue

Badanie zagęszczenia gruntu

Kontrolne badania zagęszczenia gruntu wykonywane są w zależności od potrzeb w obecności Inspektora Nadzoru lub pracownika Jednostki Realizującej Projekt. Badania te przeprowadzane są przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni. Dzięki kontrolnym badaniom zagęszczenia gruntu weryfikowane jest, czy założenia projektowe zostały osiągnięte. Na podstawie wyników tych badań Inwestor decyduje o ewentualnym  dogęszczeniu gruntu lub zastosowaniu innych rozwiązań.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 23-10-2019

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: