ue ue

„Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” – rozpoczęcie robót budowlanych

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Kornowac – Grzegorz Niestrój oraz Pan Ryszard Bortel – Prezes Zarządu P.U. BORBUD sp. z o.o. symbolicznym wbiciem łopaty rozpoczęli zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”.

Wyżej wymienione zadanie polega na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych z obiektami sieciowymi (wraz z armaturą). W ramach tego etapu wybudowane zostaną m.in.: pompownie sieciowe kompletne – 3 kpl. (P3, P4, P5), pompownie przydomowe z zasilaniem energetycznym – 28 kpl.

Projekt „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Kornowac – etap I” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 29-10-2020

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: