ue ue

„Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” – w trakcie realizacji

Budowa kanalizacji w ramach zadania 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” rozpoczęła się od ulic: Wrzosowej, Nowej, Piaskowej. Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej prowadzone są dwoma metodami: wykopową oraz bezwykopową. Prace prowadzone są zgodnie z przedstawionym przez Wykonawcę zadania harmonogramem.

Zadanie 3 realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 22-12-2020

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: