ue ue

Budowa kanalizacji w sołectwie Pogrzebień

W pierwszym kwartale br. w ramach zadania 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” kontynuowane są prace związane z budową sieci kanalizacyjnej na ulicach: Wrzosowa, Nowa, Piaskowa. Wykonawca rozpoczął również roboty na ulicach: Jodłowa, Farna oraz Klasztorna. Zgodnie z kontraktem w ramach ww. zadania powstaną 3 pompownie sieciowe – P3, P4 i P5. Na tłoczni P5 odbyły się już rozruchy, Wykonawca jest w trakcie prac związanych z utwardzeniem dojazdu do tłoczni. Przedsiębiorstwo BORBUD realizuje jednocześnie prace związane z budową pozostałych tłoczni.

Zadanie 3 realizowane jest w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 17-03-2021

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: