ue ue

II kontrakt zakończony

6 stycznia 2020r. zakończyły się prace drugiego kontraktu budowy kanalizacji sanitarnej  budowanej  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. Zarządzeniem Wójta Gminy Kornowac została powołana komisja odbiorowa.  Zakończenie prac odbiorowych planowane jest na koniec stycznia br.

W ramach tego zadania w sąsiedztwie Urzędu Gminy powstała największa tego projektu sieciowa  przepompownia ścieków.

 

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 15-01-2020

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: