ue ue

Konferencja podsumowująca budowę kanalizacji w Gminie Kornowac.

Na konferencji podsumowującej projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”, który to projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 podsumowano kilka lat wytężonej pracy związanej z największym projektem w historii Gminy.

W konferencji uczestniczyli m.in.:

  • Pan Adam Gawęda – Poseł Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Pan Adam Lewandowski – Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
  • Pan Krystian Smuda – Kierownik Zespołu Gospodarki Wodnej i Ochrony Powierzchni Ziemi w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Inwestycja w nowoczesną sieć kanalizacyjną jest niezwykle ważna dla całej gminy Kornowac. Głównym celem tej historycznej inwestycji jest umożliwienie mieszkańcom korzystania z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków komunalnych bez troski o przydomowe zbiorniki i wysokie koszty ich opróżniania. Będzie taniej, wygodniej i bardziej ekologicznie. Pozytywne skutki jej uruchomienia już wkrótce odczujemy wszyscy.

Wartość inwestycji to ok. 41 milionów złotych z czego ok. 20 milionów stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o dofinansowanie projektu podpisano 19 sierpnia 2016 r., natomiast prace przygotowawcze rozpoczęto już kilka lat wcześniej.

Poprzez system sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami możliwe jest odprowadzenie ścieków z terenu Pogrzebienia, Kornowaca i Kobyli do oczyszczalni w Raciborzu. To nie tylko czystsze otoczenie, ale także spełnienie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami unijnymi.

Dzięki realizacji tego projektu Kornowac stał się Gminą, która zapewnia oczyszczanie ścieków komunalnych na poziomie wymogów Unii Europejskiej.

 

Opublikowane przez: Adam Pander
 W dniu 12-12-2022

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: