ue ue

Konferencja prasowa

W dniu 19 listopada br. w Domu Kultury w Pogrzebieniu odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – Etap I”. Środki finansowe na na budowę kanalizacji zostały pozyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wójt Gminy Kornowac- Grzegorz Niestrój powitał przybyłych gości i przekazał informacje na temat postępów prac związanych z budową kanalizacji w Kornowacu i Pogrzebieniu. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy – Prezes firmy ZISCO Bandura Sp. z.o.o. z Pawłowic – pan Artur Bandura wraz z kierownikiem budowy panem Patrycjuszem Wodzińskim oraz prezes firmy JAF Sp. z o.o. z Rybnika Pan Aleksander Filipowicz. W konferencji również uczestniczył  pan Mirosław Michalaszek – projektant kanalizacji oraz pracownicy Jednostki Realizującej Projekt.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 21-11-2019

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: