ue ue

Montaż tłoczni ścieków

W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II” w sąsiedztwie Urzędu Gminy rozpoczęto montaż sieciowej przepompowni ścieków. W ramach budowanej sieci będzie to największa tłocznia ścieków w rejonie Kornowaca i Pogrzebienia.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 23-08-2019

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: