ue ue

Pierwsza konferencja podsumowująca budowę kanalizacji w Gminie Kornowac w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”

19 listopada 2019 roku w Domu Kultury w Pogrzebieniu odbyła się pierwsza konferencja podsumowująca budowę kanalizacji w Gminie Kornowac w ramach projektu pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”, który to projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

W konferencji udział wzięli Wójt Gminy Kornowac – Pan Grzegorz Niestrój, przedstawiciele Wykonawcy obecnego etapu prac, Projektant, przedstawiciel Inspektora Nadzoru, pracownicy wchodzący w skład Jednostki Realizującej Projekt oraz przedstawiciele lokalnych mediów.

Opublikowane przez: Adam Pander
 W dniu 19-11-2019

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: