ue ue

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej – etap II

W dniu dzisiejszym Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac oraz Pan Artur Bandura – pełnomocnik konsorcjum firm, podpisali umowę na budowę w ramach Zadania 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II” realizowanej w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”

Wykonawcą robót jest konsorcjum firm: „Zisco Bandura” Sp. z o.o. (Pawłowice), „Neptun” Sp. z o.o (Lublin) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „JAF” Sp. z o.o. (Rybnik).

Wartość umowy wynosi 16 933 928,20 zł (brutto).

Zadanie obejmuje budowę grawitacyjno-ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej (część 2 – DW935 od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Pamiątki do granicy z Rzuchowem oraz kolektor główny na ul. Pamiątki oraz ul. Brzezka do granicy z Raciborzem – dzielnica Brzezie).

Opublikowane przez: Sławomir Sztejka
 W dniu 06-07-2018

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: