ue ue

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej – etap III

W dniu dzisiejszym Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac oraz Pan Ryszard Bortel – podpisali umowę na roboty budowlane pn.: Zadanie 3 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap III” realizowane w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.

Wartość umowy wynosi 7.683.018,67 PLN (brutto).

Zadanie polega na budowie sieci kanałów grawitacyjnych i ciśnieniowych wraz z obiektami sieciowymi (wraz z armaturą). Zakres rzeczowy projektowanej inwestycji obejmuje:

— uliczną sieć kanalizacji sanitarnej, grawitacyjną i ciśnieniową,

— podejścia kanalizacyjne do posesji,

— przepompownie ścieków sieciowe i przydomowe.

Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe związane z budową ww. sieci kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 22-09-2020

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: