ue ue

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Kobyli

W dniu dzisiejszym Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac oraz Pan Ryszard Bortel – podpisali umowę na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Kobyli” realizowana w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.

Wartość umowy wynosi 7 992 565,23 zł PLN (brutto).

Przedmiotem zadania jest wykonanie:

– sieci kanalizacji – długość ok. 6 380 mb, wraz z niezbędnymi obiektami:

– pompownie przydomowe: 14 kpl.

Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe związane z budową w/w sieci kanalizacji sanitarnej.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 10-11-2021

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: