ue ue

Podpisanie umowy na kolejny etap budowy kanalizacji w naszej gminie

W dniu dzisiejszym Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac oraz Pan Ryszard Bortel – podpisali umowę na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap V” realizowana w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Usługowe „BORBUD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raciborzu.

Wartość umowy wynosi 1 951 204,35 PLN (brutto).

Zadanie obejmuje wykonanie:

-sieci kanalizacji – długość ok. 1 088,60 mb, wraz z niezbędnymi obiektami:

-pompownie przydomowe: 4 kpl.

-studnie: 44 kpl.

Roboty budowlane polegające na budowie sieci kanalizacji będą wykonywane na granicy miejscowości Kobyla i Łańce, a pozostałe dodatkowe przyłącza na terenie Pogrzebienia i Kornowaca.

Zadanie obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, montażowe i odtworzeniowe związane z budową w/w sieci kanalizacji sanitarnej.

 

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 07-10-2022

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: