ue ue

Umowa na budowę kanalizacji podpisana!

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac podpisał umowę na roboty budowlane w ramach Zadania 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I”.  Wykonawcą jest konsorcjum firm „AQUA-System” Sp. z o.o. (Bielsko-Biała) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „JAF” Sp. z o.o. (Rybnik). Wartość umowy wynosi 3.665.821,96 zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę grawitacyjno-ciśnieniowego systemu kanalizacji sanitarnej, odprowadzającego ścieki z miejscowości Kornowac (fragment ul. Raciborskiej) i Pogrzebień (ul. Kornowacka i fragment ul. Pamiątki).

Zadanie będzie realizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Opublikowane przez: Sławomir Sztejka
 W dniu 20-10-2017

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: