ue ue

Zakończenie czynności odbiorowych w ramach etapu I

W lipcu  br.  został  zakończony odbiór końcowy pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej  budowanej  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. W ramach tego etapu została wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ponad 3,4 kilometra, ponadto wybudowano pompownię sieciową przy ul. Kornowackiej 53 w Pogrzebieniu oraz 4 przydomowe pompownie.

Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm „AQUA-System” Sp. z o.o. (Bielsko-Biała) i Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych i Budowlanych „JAF” Sp. z o.o. (Rybnik).

Już w przyszłym roku z kanalizacji tej będzie korzystało ponad 300 osób.

 

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 12-08-2019

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: