ue ue

Zakończenie czynności odbiorowych w ramach etapu II

W styczniu br. został zakończony odbiór końcowy II etapu budowy kanalizacji sanitarnej, która powstała w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. W ramach etapu II powstało ponad 10 km kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej wraz z kolektorem główny na ul. Pamiątki i ul. Brzezkiej w Pogrzebieniu, łączącym wybudowaną kanalizację
z kolektorem biegnącym do oczyszczalni ścieków w Raciborzu. Oprócz sieci kanalizacyjnej została wybudowana przepompownia sieciowa P2 za budynkiem Urzędu Gminy Kornowac,
8 przydomowych przepompowni ścieków i 1 studnia pomiarowa.

Zadanie zostało zrealizowane przez konsorcjum firm ZISCO Bandura Sp. z o.o. z Pawłowic, NEPTUN Sp. z o.o. z Lublina oraz PRiB „JAF” Sp. z o.o. z Rybnika.

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 05-02-2020

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: