ue ue

Zasady użytkowania i konserwacji przydomowej przepompowni ścieków

Użytkowanie przepompowni

Niezwykle istotnym czynnikiem jest prawidłowa eksploatacja przydomowej przepompowni ścieków. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy takie jak: piasek, gruz, patyczki do uszu, tekstylne artykuły higieniczne etc., które po żadnym pozorem nie powinny być usuwane wraz ze ściekami do kanalizacji. Odcinek łączący przepompownię z kanałem głównym w drodze przeważnie ma średnicę wewnętrzną 5cm. Oznacza to, że każdy większy przedmiot, może spowodować zatkanie rury, co czasem kończy się zalaniem mieszkania ściekami. Należy też dodać, że wyrzucając resztki jedzenia do kanalizacji, żywimy szczury i zwiększamy w ten sposób ich liczebność.

Co absolutnie nie może znaleźć się w kanalizacji:

  • włosy, ręczniki papierowe, nawilżone chusteczki, materiały opatrunkowe, podpaski, tampony, pieluchy, rajstopy, szmaty – zatykają pompy i często powodują zatory, gdyż łączą się w sploty, uniemożliwiając swobodny przepływ ścieków wewnątrz rury;
  • niedopałki papierosów, lekarstwa, farby oraz chemikalia i inne domowe środki czystości – zawierają substancje chemiczne szkodliwe dla mikroflory w oczyszczalni ścieków;
  • igły – stanowią ogromne zagrożenie dla pracowników sieci kanalizacyjnej, gdyż najczęściej są niewidoczne. Mogą przebić rękawice i boleśnie ukłuć, powodując ryzyko zakażenia np. wirusem HIV czy żółtaczką;
  • materiały budowlane – gruz, gips czy tynk opadają na dno przewodów kanalizacyjnych tworząc zwarte, trudne do usunięcia zatory;
  • tłuszcze i oleje – tężeją w rurach i zmniejszają ich średnice, a to może spowodować konieczność przeprowadzenia remontu kanalizacji w budynku.
  • do kanalizacji nie wolno również odprowadzać wód opadowych lub roztopowych, a także wód drenażowych.

Co zatem może trafiać do kanalizacji?

  • woda z prysznica, zlewów,
  • woda z toalety (w tym papier toaletowy),
  • odchody (również zwierząt),
  • woda z prania.

Pamiętaj, sedes to nie śmietnik!

Każdego roku pracownicy Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.  usuwają dziesiątki zatorów sieci kanalizacyjnej, awarii pompowni, które są skutkiem wrzucania do kanalizacji różnych przedmiotów. Śmieci wrzucane do toalety powodują zapchanie kanalizacji i poważne awarie. Różne odpadki, nawet rozdrobnione, powinny trafiać do kosza na śmieci, nie do sedesu. Dlaczego? Sieć kanalizacyjna i znajdujące się na niej przepompownie ścieków są tak zaprojektowane i wykonane, aby przyjmować z naszych domów nieczystości sanitarne z WC, z kąpieli, mycia czy prania. Jeżeli jednak wraz ze ściekami płyną także inne odpady, to wcześniej czy później zatykają przewody kanalizacyjne. A jeśli dostaną się do przepompowni powodują awarie pomp, wylewanie ścieków z przepompowni i spiętrzenie ścieków w kanałach. Zator może sprawić, że ścieki cofną się i zaleją dom, ogród lub ulicę. Powoduje to duże straty i zanieczyszczenie środowiska, ale także wzrost kosztów oczyszczania ścieków. Koszt usuwania awarii sieci czy wymiany pomp jest bardzo wysoki.

Mając powyższe na uwadze, oraz wzrost kosztów eksploatacji sieci i infrastruktury kanalizacji sanitarnej informujemy, iż w przypadku stwierdzenia faktu, że do wystąpienia awarii przydomowej przepompowni doszło z winy użytkownika (właściciela posesji, która jest podłączona do sieci za pośrednictwem przydomowej przepompowni ścieków) – użytkownik zostanie obciążony całością kosztów jej likwidacji.     

Opublikowane przez: Marek Stanieczek
 W dniu 16-02-2023

artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: