ue ue

.

Dotacja do podłączeń do kanalizacji – sołectwa Kornowac i Pogrzebień

31-03-2023

UWAGA MIESZKAŃCY POGRZEBIENIA I KORNOWACA, którzy jeszcze nie podłączyli swoich domów do kanalizacji sanitarnej ostatnia szansa do podłączenie z dotacją. Należy złożyć nowy wniosek w Urzędzie Gminy Kornowac. Ostateczny termin […]


.

Kobyla, Łańce dotacja na przyłączenia kanalizacyjne – nabór wniosków

31-03-2023

Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap V” (Kobyla, Łańce) odbywa się w dniach 03.04.2023 r. do 30.06.2023 […]


.

Zasady użytkowania i konserwacji przydomowej przepompowni ścieków

16-02-2023

Użytkowanie przepompowni Niezwykle istotnym czynnikiem jest prawidłowa eksploatacja przydomowej przepompowni ścieków. Szczególną uwagę należy zwrócić na elementy takie jak: piasek, gruz, patyczki do uszu, tekstylne artykuły higieniczne etc., które po […]


.

Konferencja podsumowująca budowę kanalizacji w Gminie Kornowac.

12-12-2022

Na konferencji podsumowującej projekt pn.: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”, który to projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego […]


.

Podpisanie umowy na kolejny etap budowy kanalizacji w naszej gminie

07-10-2022

W dniu dzisiejszym Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac oraz Pan Ryszard Bortel – podpisali umowę na roboty budowlane pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap V” realizowana w ramach […]


.

Budowa kanalizacji w Kobyli

07-03-2022

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kobyla rozpoczęła się w rejonie ulicy: Rzecznej i Budzińskiej, prace są prowadzone wykopowo. Wykonawca po wykonaniu prac w ciągu poszczególnej ulicy wykonuje od razu przyłącza […]


artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: