Cel inwestycji

Naszym celem jest zwiększenie liczby osób korzystających z nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych. Realizacja projektu wpłynie na poprawę stanu środowiska i osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

image

Poprzez dostęp do systemu oczyszczania ścieków komunalnych, mieszkańcy gminy Kornowac zyskają wygodę, wynikającą z tego, że nie będą musieli na własną rękę dbać o opróżnianie przydomowych zbiorników ze ściekami.

image

Działanie to ma również duże znaczenie ekologiczne. Infrastruktura wodno-kanalizacyjna ogranicza bowiem zanieczyszczenia wód powierzchniowych. W ten sposób zadbamy o to, aby nasze otoczenie było czystsze i zniwelujemy swój negatywny wpływ na środowisko naturalne.