Etapy

Planując inwestycję zadbaliśmy o to, aby prace nad instalacją sieci kanalizacyjnej nie utrudniły codziennego życia mieszkańców. Po przeanalizowaniu poszczególnych scenariuszy, doszliśmy do wniosku, że najbardziej efektywnym rozwiązaniem będzie podzielenie robót budowlanych na trzy etapy.

etap-1 Etap 1
Prace przypadające na lata 2017-2018

W pierwszej kolejności wykonane zostaną roboty na odcinku od zajazdu Złota Iglica (znajdującego się przy drodze wojewódzkiej 935) do najwyższego punktu na ul. Pamiątki w Pogrzebieniu (w sąsiedztwie budynku nr 45).

etap-2 Etap 2
Prace przypadające na lata 2018-2020

Na tym etapie wdrażania inwestycji będziemy prowadzić prace mające na celu powstanie systemu oczyszczenia ścieków komunalnych w obrębie wsi Kornowac oraz rurociąg główny wzdłuż ulic Pamiątki i Brzezkiej w Pogrzebieniu, łączący kanalizację sanitarną gminy z kanalizacją miasta Racibórz, co pozwoli na odprowadzenie docelowe ścieków do oczyszczalni w Raciborzu.

etap-3 Etap 3
Prace przypadające na lata 2020-2022

W ostatniej części projektu wrócimy do Pogrzebienia, gdzie w sieć kanalizacyjną wyposażone zostaną ulice przylegające do głównego rurociągu oraz przeprowadzona zostanie całość prac w sołectwie Kobyla.