Korzyści

Jak już wspomnieliśmy, budowa nowoczesnego systemu oczyszczenia ścieków komunalnych oznacza przede wszystkim poprawienie komfortu codziennego życia mieszkańców.

1 860

Co najmniej tylu mieszkańców naszej gminy zostanie przyłączonych do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej.

Po wdrożeniu projektu, do użytku mieszkańców oddane zostaną następujące elementy infrastruktury:

29,50 km

sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej

54

przepompowni przydomowych

5

przepompownie sieciowe

Planowana inwestycja pozytywnie wpłynie na otaczające nas środowisko – zapewni osiągnięcie norm jakościowych w zakresie odprowadzania ścieków oczyszczonych zgodnie z wymogami unijnymi. Co więcej, działanie to przyczyni się też do wypełnienia zobowiązań akcesyjnych Polski w obszarze gospodarki ściekowej.