Lokalizacja

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Kornowac, Pogrzebień i Kobyla.

System oczyszczania ścieków komunalnych położony zostanie na następujących odcinkach:

  • W sołectwie Pogrzebień – od zajazdu Złota Iglica przy drodze wojewódzkiej 935 do granicy z Brzeziem. Inwestycją objęte zostaną następujące ulice: Kornowacka, Pamiątki, Brzezka, Lubomska, Klasztorna, Jasna, Grabowa, Lipowa, Farna, Wiejska, Ogrodowa, Nowa, Piaskowa, Wrzosowa, Jodłowa.
  • W sołectwie Kornowac – w obrębie ulic: Raciborska, Starowiejska, Spokojna, Zacisze, Wojska Polskiego.
  • W sołectwie Kobyla – w obrębie zlewni ulic: Główna, Leśna, Budzińska.

 

Poprzez system sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami możliwe będzie odprowadzenie ścieków z terenu Pogrzebienia, Kornowaca i Kobyli do oczyszczalni w Raciborzu.