Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu z osobami wchodzącymi w skład Jednostki Realizującej Projekt.

img
Marek Stanieczek Kierownik Jednostki Realizującej Projekt

tel.: 324301037 wew. 120

Jednocześnie informujemy, że w razie podejrzeń co do nieodpowiedniej realizacji projektu, potencjalne nieprawidłowości lub nadużycia finansowe można zgłaszać pod adresem naduzycia.POIS@miir.gov.pl
W tym celu można skorzystać również z elektronicznego systemu zgłoszeń, znajdującego się na specjalnie do tego przeznaczonej stronie internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.