ue ue

.

II kontrakt zakończony

15-01-2020

6 stycznia 2020r. zakończyły się prace drugiego kontraktu budowy kanalizacji sanitarnej  budowanej  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. Zarządzeniem Wójta Gminy Kornowac została […]


.

Konferencja prasowa

21-11-2019

W dniu 19 listopada br. w Domu Kultury w Pogrzebieniu odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – Etap I”. Środki finansowe na na […]


.

Badanie zagęszczenia gruntu

23-10-2019

Kontrolne badania zagęszczenia gruntu wykonywane są w zależności od potrzeb w obecności Inspektora Nadzoru lub pracownika Jednostki Realizującej Projekt. Badania te przeprowadzane są przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni. Dzięki kontrolnym badaniom […]


.

Montaż tłoczni ścieków

23-08-2019

W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II” w sąsiedztwie Urzędu Gminy rozpoczęto montaż sieciowej przepompowni ścieków. W ramach budowanej sieci będzie to największa tłocznia ścieków w rejonie Kornowaca […]


.

Zakończenie czynności odbiorowych w ramach etapu I

12-08-2019

W lipcu  br.  został  zakończony odbiór końcowy pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej  budowanej  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. W ramach tego etapu […]


.

Etap I budowy kanalizacji sanitarnej – zakończony

13-06-2019

Realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I” została zakończona. Wykonawca – konsorcjum firm: „AQUA-System” Sp. z o.o z Bielska-Białej oraz PRiB „JAF” Sp. z o. o. z Rybnika zakończył prace […]


artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: