ue ue

.

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej – dofinansowanie krok po kroku:

08-05-2020

DLA MIESZKAŃCÓW, KTÓRZY OTRZYMALI W TEJ SPRAWIE KORESPONDENCJĘ Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej – dofinansowanie krok po kroku: Proszę wypełnić wniosek o udzielnie dotacji, następnie złożyć wniosek do Urzędu […]


.

Ogłoszono przetarg na wykonanie etapu III

13-03-2020

W marcu br. ogłoszony został przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwach Pogrzebień i Kornowac. W ramach etapu III powstanie ponad 8 km kanalizacji, w tym przepompownie sieciowe i […]


.

Zakończenie czynności odbiorowych w ramach etapu II

05-02-2020

W styczniu br. został zakończony odbiór końcowy II etapu budowy kanalizacji sanitarnej, która powstała w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. W ramach etapu […]


.

II kontrakt zakończony

15-01-2020

6 stycznia 2020r. zakończyły się prace drugiego kontraktu budowy kanalizacji sanitarnej  budowanej  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. Zarządzeniem Wójta Gminy Kornowac została […]


.

Konferencja prasowa

21-11-2019

W dniu 19 listopada br. w Domu Kultury w Pogrzebieniu odbyła się konferencja prasowa dotycząca projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – Etap I”. Środki finansowe na na […]


.

Badanie zagęszczenia gruntu

23-10-2019

Kontrolne badania zagęszczenia gruntu wykonywane są w zależności od potrzeb w obecności Inspektora Nadzoru lub pracownika Jednostki Realizującej Projekt. Badania te przeprowadzane są przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni. Dzięki kontrolnym badaniom […]


artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: