ue ue

.

Badanie zagęszczenia gruntu

23-10-2019

Kontrolne badania zagęszczenia gruntu wykonywane są w zależności od potrzeb w obecności Inspektora Nadzoru lub pracownika Jednostki Realizującej Projekt. Badania te przeprowadzane są przed wykonaniem odtworzenia nawierzchni. Dzięki kontrolnym badaniom […]


.

Montaż tłoczni ścieków

23-08-2019

W ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap II” w sąsiedztwie Urzędu Gminy rozpoczęto montaż sieciowej przepompowni ścieków. W ramach budowanej sieci będzie to największa tłocznia ścieków w rejonie Kornowaca […]


.

Zakończenie czynności odbiorowych w ramach etapu I

12-08-2019

W lipcu  br.  został  zakończony odbiór końcowy pierwszego etapu budowy kanalizacji sanitarnej  budowanej  w ramach Projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Kornowac – etap I”. W ramach tego etapu […]


.

Etap I budowy kanalizacji sanitarnej – zakończony

13-06-2019

Realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I” została zakończona. Wykonawca – konsorcjum firm: „AQUA-System” Sp. z o.o z Bielska-Białej oraz PRiB „JAF” Sp. z o. o. z Rybnika zakończył prace […]


.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji sanitarnej – etap II

06-07-2018

W dniu dzisiejszym Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac oraz Pan Artur Bandura – pełnomocnik konsorcjum firm, podpisali umowę na budowę w ramach Zadania 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej – […]


.

Umowa na budowę kanalizacji podpisana!

20-10-2017

Dzisiaj w Urzędzie Gminy Wójt Grzegorz Niestrój w imieniu Gminy Kornowac podpisał umowę na roboty budowlane w ramach Zadania 1 „Budowa kanalizacji sanitarnej – etap I”.  Wykonawcą jest konsorcjum firm „AQUA-System” Sp. z […]


artykuł data

.

artykuł nagłówek

artykuł paragraf

Opublikował: